Rekisteriseloste - Vita Vinum Oy

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. The General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679.

1. Rekisterin pitäjä:

Vita Vinum Oy, c/o Myllymäki, Puntarikatu 2 B 29, 20780 Kaarina, +358 40 5447255, contact (at) vitavinum.fi, www.vitavinum.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Mika Myllymäki, Puntarikatu 2 B 29, 20780 Kaarina, +358 40 5447255, mika.myllymaki (at) vitavinum.fi

3. Rekisterin nimi:

Vita Vinum Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Markkinointi- ja asiakasrekisterissä pidetään Vita Vinum Oy:n olemassa olevien ja uusien mahdollisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietoja. Markkinointi- ja asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hallinnointiin, uusien asiakassuhteiden hankintaan, markkinointitarkoituksiin sekä viranomaisraportointiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksessa:
Tilaukset ja toimitukset. Vita Vinum -uutiskirjeen tilaus. Asiakassuhteen ylläpito, asiakkaiden analysointi ja ryhmittely. Raportointi viranomaisille lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Asiakaspalautteen kerääminen, markkinatutkimuksien ja asiakaspalautekyselyiden toteuttaminen. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja seuranta.

Mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta huolimatta voimme lähettää palveluilmoituksia esimerkiksi vika- ja häiriötiedotteita.

5. Rekisterin tietosisältö. Markkinointi- ja asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakasnumero
Yrityksen nimi ja y-tunnus
Valviran lupanumero
Yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin liittyviä tietoja
Postituslistat
Suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot
Verkkosivuillamme keräämme lisäksi automaattisesti IP-osoitteesi, selailun ajankohdan, verkkosivun jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys:

Vita Vinum Oy:n asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt.
Ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten julkiset rekisterit, hakemistopalveluyritykset ja muut asianmukaiset lähteet kuten, messu- ja prospektikontaktit.
Vita Vinum Oy:n sidosryhmät.
Rekisteriä päivitetään viikoittain.

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Markkinointi- ja asiakasrekisterintietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Markkinointi- ja asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Pois lukien mahdolliset suomalaiset viranomaispyynnöt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

a) Manuaalinen aineisto

Mahdollinen markkinointi- ja asiakasrekisteriä varten kerätty manuaalinen aineisto ja siitä tulostettu aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tilaan on pääsy vain erikseen luvan saaneilla henkilöillä. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

b) Digitaalinen aineisto

Markkinointi- ja asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Digitaalisen aineiston käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat sitä työtehtävässään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

c) Palvelimet

Markkinointi- ja asiakasrekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Palvelintiloihin pääsy on rajoitettu ja valvottu. Pääsy palvelimille on vain Vita Vinum Oy:n valtuuttamalla/valtuuttamilla tahoilla, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

d) Vaitiolovelvollisuus

Markkinointi- ja asiakasrekisterin käyttäjiä, jotka Vita Vinum Oy:n on valtuuttanut, sitoo vaitiolovelvollisuus sekä henkilötietojen suojauksesta annetut lait ja asetukset.

9. Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä pyytää mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan kohdassa 1. mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan aina kuvallisesta viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta ennen tietojen antamista.

10. Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee osoittaa kohdassa 2. mainitulle vastaavalle yhteyshenkilölle.